เชิญนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564

📣 เชิญนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564

โดยข้อปฏิบัติดังนี้
📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://forms.gle/yBuRo7v9uFcbVfac8 (ในกรณีลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว)
📌รับชมวิดีโอทั้ง 5 Ep. ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ระบบปิดลงทะเบียน วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 23.00 น.
📌 นักศึกษาต้องสรุปการเข้าชมวิดิโอแต่ละ Ep มาพอสังเขป
📍 หมายเหตุ: ขอให้นักศึกษาทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้จากโครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ให้ได้มากที่สุดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-836-3000 ต่อ 4191

สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 23.00 น.

รับสมัครนักศึกษาระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง รอบ3 ประจำปีการศึกษา 2564

📢📢เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับระกาศนียบัตรประจำตัว (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 รับตรง 3 (วุฒิม. 3 และวินัย) สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/RMUTP_Dep64R3.pdf

แนวทางในการฝึกงานวิชาชีพภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019)

ขอเชิญนักเรียนระดับใบปริญญา(ปวช.) เข้าร่วม “โครงการรวมชาติบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2563

📣  ขอเชิญนักเรียน  #ระดับใบปริญญา  (ปวช.) เข้าร่วม “โครงการรวมชาติบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)
ในวันที่ 3 มีนาคม 2564

โดยระเบียบการ
📌  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง  https://forms.gle/uZGytK1rKmLzPFbX6  (ในกรณีลงหลังเวลากำหนดจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว)

📌  2. รับชมดูทั้ง 5 Ep. ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ระบบปิดลงทะเบียนเวลา 23.00 น.
👉  EP 1:  https://youtu.be/jfPWFCVKEHA
👉  EP 2:  https://youtu.be/nLcfswXbnUc
👉  EP 3:  https://youtu.be/XJV1dbsYB0A
👉  EP 4:  https://youtu.be / Ju_LOUcd0vs
👉  EP 5:  https://youtu.be/-PHPY9rzJlE

📌  3. ควรรู้การเข้าชมวิดิโอแต่ละ Ep มาพอสังเขป
หมายเหตุ: กิจกรรมนี้เป็นเกมบังคับที่นักเรียนจะเข้าร่วมทุกคน
สอบถามรายละเอียด บริษัท ย่อย 02-836-3000 ต่อ 4191

สื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคการศึกษา 2564

📢📢เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 รับตรง(วุฒิ ม.3) สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

Continue Reading →