มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16 เพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำหรับระดับอาชีวศึกษา และถึง 10 มกราคม 2565 สำหรับระดับอุดมศึกษา
โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th

สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่
https://www.dropbox.com/sh/svcv5ysk9l8h7m6/AAAkI0YKwU8243tAvJPSTHXXa?dl=0&fbclid=IwAR052dFBIT9CtWbWU-0Kl6ipw02ztAO0bXwpoobsGhUtKi1QaHJBmgN2MV0

วิดีโอขั้นตอนการสมัครทุน
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR19mTvgFHfN3JOFGFudhwZnaz2Cs8qk2qQssdxDYKKTv-SCFe8_Fq8bjrU&v=c7X7UaEbTnY&feature=youtu.be

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
Facebook Fanpage: Help Student to Graduate Scholarship โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ หรือ Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินคืน 20% ภาคเรียนที่ 1-2564

📢 นักศึกษา #ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% ภาคการศึกษา 1/2564

📝 ตรวจสอบรายชื่อ https://bit.ly/3161u4V

เชิญนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564

📣 เชิญนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564

โดยข้อปฏิบัติดังนี้
📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://forms.gle/yBuRo7v9uFcbVfac8 (ในกรณีลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว)
📌รับชมวิดีโอทั้ง 5 Ep. ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ระบบปิดลงทะเบียน วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 23.00 น.
📌 นักศึกษาต้องสรุปการเข้าชมวิดิโอแต่ละ Ep มาพอสังเขป
📍 หมายเหตุ: ขอให้นักศึกษาทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้จากโครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ให้ได้มากที่สุดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-836-3000 ต่อ 4191

สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 23.00 น.

รับสมัครนักศึกษาระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง รอบ3 ประจำปีการศึกษา 2564

📢📢เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับระกาศนียบัตรประจำตัว (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 รับตรง 3 (วุฒิม. 3 และวินัย) สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/RMUTP_Dep64R3.pdf

แนวทางในการฝึกงานวิชาชีพภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019)