การเปิดรายวิชา (นอกแผนการเรียน) ระดับป.ตรีและระดับ ปวช. 1/2563

ประกาศจากงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนครค่ะ

📌📌📌เรื่อง การเปิดรายวิชา (นอกแผนการเรียน) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับปริญญาตรี ของภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2563📌📌📌

download แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา ได้ที่
•   https://eng.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2020/03/แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา.pdf?fbclid=IwAR3ez6j-97SRJnBT7qo6dUhvPefsS5yNMz-JrFrL7xILkqlsrhZo16q6jYM  
Continue Reading →

การชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับปวช.

ประกาศจากงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่2563 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเท่านั้น Continue Reading →

รับสมัครนักศึกษาระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

📢📢เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 รับตรง รอบ 3 (วุฒิ ม.3) สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
👉👉ปฏิทินการรับสมัครสอบ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/Vacational_R3.pdf

Continue Reading →

แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

📣📣แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์
🔹️รอบรับตรง เข้าศึกษาต่อปวช. (วุฒิ ม.3)
🔸️รอบรับตรง 2 เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (วุฒิปวช. ปวส.)

🌐รายละเอียดเพิ่มเติม http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/InterviewChange.pdf Continue Reading →

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

📢📢เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 รับตรง กรณีพิเศษ (วุฒิ ม.3) สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

Continue Reading →