ข่าวสารของคณะฯ(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

ข่าวสาร

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักเรียนทุกคน เข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการ “ภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวัน”

คู่มือการรับมือเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เชิญนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564

รับสมัครนักศึกษาระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง รอบ3 ประจำปีการศึกษา 2564

แนวทางในการฝึกงานวิชาชีพภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง เรื่องการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2563

ขอเชิญนักเรียนระดับใบปริญญา(ปวช.) เข้าร่วม “โครงการรวมชาติบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคการศึกษา 2564

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กิจกรรม

โครงการ KAHOOT พาเพลิน

โครงการ “หรรษาพาชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์

การแข่งขันเกมส์ (ROV) ในโครงการส่งเสริมสามัคคีเกมส์กีฬา E-Sport

โครงการ มทร.ร่วมใจต้านภัยโควิด วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

ปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) ปีการศึกษา 2563

โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2 (เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2)

แนะแนวการศึกษาแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม วันที่ 10-11 มีนาคม 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันเกมส์ MOBA ROV Championship.

ประธานชมรมเฟืองเหนือมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์