วิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์

การรับสมัคร

 ทางเว็ปไซต์ที่ www.rmutp.ac.th หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

  • เปิดรับสมัครแล้วรับตรง รอบ 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 เมษายน 2564 โดยผู้สมัคร **ใช้วุฒิม.3** ในการสมัครเท่านั้น

  • ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 02-836-3000 ต่อ 4118 4112