รับสมัครนักศึกษาระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง รอบ3 ประจำปีการศึกษา 2564

📢📢เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับระกาศนียบัตรประจำตัว (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 รับตรง 3 (วุฒิม. 3 และวินัย) สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/RMUTP_Dep64R3.pdf