ติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่อยู่ : 1381 ถ.ประชาราษฎร์ สาย1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์โทร : 02-836-3000 ต่อ 4100 4117 4118 และ เบอร์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

ช่วงสถานะการณ์ COVID-19 สามารถติดต่อแต่ละสาขาวิชาได้ดังนี้

  • ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ โทร. 02-665-3777 ต่อ 8338 มือถือ 062-783-6888 -> อ.วีระยุทธ
  • ช่างเขียนแบบเครื่องกล โทร.02-836-3000 ต่อ 4137 มือถือ 092-279-9855 -> อ.พรพิศ
  • ช่างยนต์ โทร.02-836-3000 ต่อ 4137 -> อ.พิเชษฐ์
  • ช่างกลโรงงาน โทร.02-836-3000 ต่อ 4140 -> อ.อัครเวช 
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง โทร.02-836-3000 ต่อ 4150-> ผศ.ดร.พูนศรี
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทร.02-836-3000 ต่อ 4150-> ผศ.กมลทิพย์