ข่าวสารของคณะฯ(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

ข่าวสาร

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

คู่มือการรับมือเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เชิญนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564

รับสมัครนักศึกษาระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง รอบ3 ประจำปีการศึกษา 2564

แนวทางในการฝึกงานวิชาชีพภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง เรื่องการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2563

ขอเชิญนักเรียนระดับใบปริญญา(ปวช.) เข้าร่วม “โครงการรวมชาติบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคการศึกษา 2564

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กิจกรรม