สถานประกอบการสาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ที่บริษัท / หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
1บริษัท Forth EMS Company Limitedคุณลักษิกา อมตานนท์ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
77 ม.11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
(+66) 084-701-3300
2บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คุณศุภผกา วรสิงห์ (ผู้ประสานงาน)
929/11 ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
034-42-9056
034-424-078
3 บริษัท เอส ซี เอ็ม เอส เทคโนโลจีส์ จำกัด คุณ Sorawit Mongkhol (ผู้จัดการทั่วไป)
อีเมล์ sorawit.mon@scmtechnologies.co.th
เว็บไซต์ : www.scms-tech.com
92/54 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 19 ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
082-556-3563
094-629-5366
4
5
6
7
8
9
10