หน้าแรก

ข่าวสาร

กิจกรรม

โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2 (เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2)

แนะแนวการศึกษาแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม วันที่ 10-11 มีนาคม 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันเกมส์ MOBA ROV Championship.

ประธานชมรมเฟืองเหนือมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “ปลูกฝังรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเล”

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างยนต์ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “จิตยึดวินัย ใจยึดคุณธรรม”

สื่อประชาสัมพันธ์