ขอเชิญนักเรียนระดับใบปริญญา(ปวช.) เข้าร่วม “โครงการรวมชาติบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2563

📣  ขอเชิญนักเรียน  #ระดับใบปริญญา  (ปวช.) เข้าร่วม “โครงการรวมชาติบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)
ในวันที่ 3 มีนาคม 2564

โดยระเบียบการ
📌  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง  https://forms.gle/uZGytK1rKmLzPFbX6  (ในกรณีลงหลังเวลากำหนดจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว)

📌  2. รับชมดูทั้ง 5 Ep. ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ระบบปิดลงทะเบียนเวลา 23.00 น.
👉  EP 1:  https://youtu.be/jfPWFCVKEHA
👉  EP 2:  https://youtu.be/nLcfswXbnUc
👉  EP 3:  https://youtu.be/XJV1dbsYB0A
👉  EP 4:  https://youtu.be / Ju_LOUcd0vs
👉  EP 5:  https://youtu.be/-PHPY9rzJlE

📌  3. ควรรู้การเข้าชมวิดิโอแต่ละ Ep มาพอสังเขป
หมายเหตุ: กิจกรรมนี้เป็นเกมบังคับที่นักเรียนจะเข้าร่วมทุกคน
สอบถามรายละเอียด บริษัท ย่อย 02-836-3000 ต่อ 4191