แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

📣📣แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์
🔹️รอบรับตรง เข้าศึกษาต่อปวช. (วุฒิ ม.3)
🔸️รอบรับตรง 2 เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (วุฒิปวช. ปวส.)

🌐รายละเอียดเพิ่มเติม http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/InterviewChange.pdf Continue Reading →