การเปิดรายวิชา (นอกแผนการเรียน) ระดับป.ตรีและระดับ ปวช. 1/2563

ประกาศจากงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนครค่ะ

📌📌📌เรื่อง การเปิดรายวิชา (นอกแผนการเรียน) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับปริญญาตรี ของภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2563📌📌📌

download แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา ได้ที่
•   https://eng.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2020/03/แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา.pdf?fbclid=IwAR3ez6j-97SRJnBT7qo6dUhvPefsS5yNMz-JrFrL7xILkqlsrhZo16q6jYM